Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

  • Preferert leverandør av miljøriktige avfallstjenester

  • Beste lokale avfallsløsninger – over hele landet

  • Et solid bidrag til et miljø i balanse

  • Med to tanker i hodet – din avfalls-utfordring og et miljø i balanse

  • Sammen spiller vi på lag med miljøet

  • Enkle valg - ren samvittighet

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap, som tar hensyn til både miljø og økonomi.
Les mer...

Gjennomføring

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende.
Les mer...

Miljørapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader.
Les mer...

HVOR FINNER DU
RETURA?

Velg region og finn ditt
nærmeste Retura-kontor.

ET SOLID BIDRAG TIL ET MILJØ I BALANSE
- HVA MENER VI MED DET?

Mange virksomheter er opptatt av temaene klima og miljø ofte med et globalt perspektiv. Retura utfører sin virksomhet i Norge, og har således mulighet til å påvirke innsatsfaktorer her og kun her.

Retura har temaet innbakt i egen visjon - og har således et proaktivt fokus på innsatsen for nettopp miljøet - det norske miljøet vårt fremtidig miljø - i bedre balanse.
Les mer...

Tjenester

RETURA LEVERER ALLE LØSNINGER FOR ALLE AVFALLSTYPER ALLE STEDER
- OG ALT SKREDDERSYDD TIL DIN VIRKSOMHET OG DITT BEHOV.

Profilerte samarbeidspartnere

 

  • Retura Norge AS
  • Storgata 7, 2000 Lillestrøm
  • Telefon: +47 22 01 76 00