Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Retura Iris henter din vrakbil!

Retura Iris kan hente bilen din som skal vrakes, dersom du er forhindret fra å levere denne selv på Vikan. Vi betaler ut vrakpant til deg som vraker bilen, fratrukket prisen som du betaler for selve hentingen. 3-5 dager etter henting, vil du motta pengene fra oss.

Du trenger ikke å være registrert som bilens eier for å sende den til vraking, men du påtar deg ansvaret for at bilen rettmessig skal vrakes. Derfor må du legitimere deg når vi henter bilen.

Pris for henting av vrakbil i Bodø er kr 1100 inkl mva, det vil si at vi betaler ut 1900 kroner til deg, etter at bilen er hentet. Ta kontakt med oss, for pristilbud på henting øvrige steder i Salten.

Slik går du frem for å få hentet bilen:

  • Fyll ut skjema for Vrakmelding
  • Rydd og tøm bilen for avfall og personlige eiendeler. Ta ut evt. bombrikke. Ett ekstra sett hjul kan følge med bilen.
  • Vår sjåfør ringer deg, for å avtale tidspunkt for henting

Det må være adkomst for lastebil der bilen står plassert. Innen den 10. i måneden etter at bilen er hentet av oss, vil du motta skriftlig kvittering (kreditnota) for den leverte bilen. Denne sender vi på epost til epostadressen som du har oppgitt.


Årsavgift og avregistrering

Ved å levere biler som du ikke benytter til vraking, slipper du årsavgift, og forsikringen kan sies opp når skiltene er levert inn til Statens Vegvesen. Dersom bilen som ønskes hentet har skilter, vi vil kostnadsfritt levere disse inn til Statens Vegvesen, så slipper du å tenke på dette. Dersom du vurderer å taue bilen din til Vikan selv, må du være obs på at det er forbudt å taue biler som ikke har skilter, og at alle biler som taues, må være i forskriftsmessig stand. Mer informasjon om årsavgift og frister finner du på skatteetaten.no.


Kasserte biler må behandles forsvarlig

Biler inneholder stoffer og deler som kan medføre skade på mennesker, dyr og natur, dersom dette kommer på avveie. Vrakpant ble innført for at kasserte kjøretøy, skal tas hånd om på en forsvarlig måte og gjenvinnes. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer vi at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som gjenvinning sparer miljøet for belastninger som uttak av nye råstoffer medfører. Ca 95 % av bilen blir gjenvunnet, hvorav omlag 85 % materialgjenvinnes.


Vikan Avfallsplass - godkjent vrakplass for biler

På Vikan finnes nå Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller. Biler som hentes av Retura Iris, blir levert direkte til mottaksanlegget på Vikan for miljøsanering. Her blir alle vinduer skjært ut, hjulene tas av, bilen blir tappet for olje, spylevæske, drivstoff, væske fra aircondition, bremsevæske og kjølevæske. I tillegg blir deler som airbags og oljefiltere tatt ut, før bilen presses sammen og er klar for å sendes videre. 

 

 

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60