Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Ansatte i Retura Iris 
 

Navn:

Stilling:

Telefon:

Epost:

Anders Tverbakk

Daglig Leder

911 14 278

at@retura.no

Lena Andersen

Avdelingsleder 

995 12 074

la@retura.no

Anne Line Tverbakk

Salgssjef

402 21 175

alt@retura.no 

Sidsel Johansen

Kundebehandler 

455 14 530

sidsel.johansen@iris-salten.no

Dagrun Simensen

Kundebehandler

452 92 199

dagrun.simensen@iris-salten.no

Tor-Odd Ressem

Kunderådgiver

416 07 570

tor@retura.no

Erik Johnsen

Cathrine Andreassen

Salgskonsulent

Trainee

995 77 395

991 57 931 

 ej@retura.no

cathrine.andreassen@iris-salten.no 

Håvard Askvik

Driftsoperatør

455 04 106

iris@retura.no 

Frank Hansen

Driftsoperatør  

900 90 262 

iris@retura.no  

Johnny Bergholt

Driftsoperatør

484 00 025

iris@retura.no

Stein Hanssen

Driftsoperatør

918 75 575

iris@retura.no  

Hans Ingvaldsen

Driftsoperatør

480 07 574 

iris@retura.no  

Roger Johansen

Driftsoperatør

455 04 107

iris@retura.no  

Arthur Jonassen

Driftsoperatør

918 75 574

iris@retura.no  

Per Thomesen

Driftsoperatør

918 75 570

iris@retura.no  

Benny Abrahamsson

Driftsoperatør

455 04 105

iris@retura.no  

Frode Lund

Driftsoperatør

911 08 053

iris@retura.no  

Terje Barø

Tommy Andorsen

Jon Arne Hildal

Driftsoperatør

Driftsoperatør

Driftsoperatør

993 03 909

476 08 667

909 67 902

iris@retura.no

iris@retura.no

iris@retura.no

 

 

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60