Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Retura Iris er et heleid datterselskap av Iris Salten IKS, som er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Salten. Iris Salten har ansvar for husholdningsrenovasjon på vegne av sine eierkommuner.

Iris består av flere selskaper som driver med avfall. I konsernet inngår også Mivanor, HT Safe og Labora. Dersom du har spørsmål om husholdningsrenovasjon eller vil lese mer om Iris Salten, se www.iris-salten.no

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60