Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Kvalitet, ytre miljø, helse og sikkerhet

Retura Iris jobber målrettet med kvalitet, helse og sikkerhet og ytre miljø, og har valgt å dokumentere dette arbeidet med ISO-sertifiseringer. Våre overordnete målsettinger innen disse områdene er:

Kvalitet
God kvalitet på tjenester gjør at Retura Iris oppfyller kundens avklarte krav og foretrekkes som leverandør.

Ytre Miljø
De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre løsninger, skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Helse og sikkerhet
Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Retura Iris AS er sertifisert etter følgende standarder;
•NS-EN ISO 9001:2008
•NS-EN ISO 14001:2004
•NS-EN OHSAS 18001:2007

I Norge er det Norsk Akkreditering som gir Teknologisk Institutt Sertifisering AS godkjenning til å kunne foreta sertifisering ihht gitte krav i internasjonale standarder, eksempelvis ISO og OHSAS.

Sertifiseringen er en kontroll av kvalitetsstyringssystemer gitt i standardkrav.

Standardisering skaper en internasjonal referanseramme. Ved å velge en sertifisert bedrift som tjenesteleverandør vet man at denne har vært igjennom en omfattende prosess, og at resultatene blir jevnlig vurdert.

 

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60