Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Priser for leie av container

Alle priser er inklusive mva. 2017-priser.

Utkjøring av 10m3 container i Bodø (inntil 15 km fra Vikan) kr 1005,-
Innhenting inkl. tømming av 10m3 container i Bodø (inntil 15 km fra Vikan) kr 1005,-
Ekstra tømming av 10m3 container i Bodø (inntil 15 km fra Vikan) kr 1005,-
Utkjøring/innhenting/tømming, øvrige steder kr 34 pr km (t/r) fra Vikan
Døgnleie for 10m3 container kr 36,- pr døgn
Døgnleie for container, 23-35 m3 kr 58,- pr døgn
Priser for levert avfall, pr kg:  
Restavfall kr 2,70
Trevirke kr 1,14
Hageavfall kr 0,50
   


Et priseksempel:
To dagers leie av en 10m3 åpen container som ønskes tilkjørt en adresse i Bodø sentrum og fylles med 700 kg restavfall. Totalpris for utkjøring og innhenting er kr 2010, leie utgjør kr 72,- og pris for avfallet som legges i containeren utgjør kr 1890,-. Totalpris blir 3972,- inkl. mva

To for én!
Privatpersoner og borettslag kan bestille to stk 10m3 åpne containere som leveres samtidig, og betale kun for kjøringen av én. Slik kan du sortere ut f.eks. trevirke i en container og ha restavfallet i den andre. Bra for miljøet og billigere for deg!

Husk at det ikke er tillatt å kaste farlig avfall og elektrisk avfall sammen med annet avfall i en container. Slik avfall leverer du som privatperson gratis på nærmeste Iris Miljøtorg. Kontakt oss dersom du har behov for henting av slik avfall.

Du kan enkelt bestille container ved å benytte bestillingsskjema for containerleie.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Retura Iris dersom du har spørsmål eller ønsker informasjon om andre priser. 

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60