Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Vanlige spørsmål

Hva koster det å leie en container?
Prisen for hva det koster å leie en container er satt sammen:

  • Transportpris som avhenger av hvor langt containeren må fraktes ut til kunde.
  • Leie av selve containeren. Pris er per døgn.
  • Avfallsmengde som leveres i containeren. Ulike avfallstyper har ulike priser per tonn levert avfall.
     

Et priseksempel:
To dagers leie av en 10m3 åpen container, som ønskes tilkjørt en adresse i Bodø sentrum og fylles med 700 kg restavfall. Totalpris for utkjøring og innhenting er 2010,- leie utgjør kr 72,- og pris for avfallet som leveres utgjør kr 1890,- Totalt kommer dette på kr 3972,- inkl. mva. (2017-priser).

Dersom du fyller en container med én type sortert avfall, for eksempel hageavfall, rent trevirke eller metall, så vil dette koste mye mindre enn om du blander flere avfallstyper og leverer det som blandet avfall.

Hvordan bestiller jeg en container?
Det enkleste er å benytte vårt bestillingsskjema for containerleie. Her spesifiserer du blant annet hvilken container du vil ha, hvilket avfall som skal legges i containeren og ønsket leveringsdato.

Du kan sende oss en epost, til vår epostadresse iris@retura.no. Husk å oppgi telefonnummer, slik at vi kan ta kontakt dersom flere opplysninger trengs.

Vårt kundesenter kan også nås på telefon 75 50 75 60.

Hvor stor er en container?
Containere finnes i ulike størrelser, og passer til ulike avfallstyper og mengder.

En container som mange huseiere leier hos oss, til hageavfall og ryddling av kjeller, loft og garasje, er en åpen container på 10m3. Ytre mål for en slik container er 3,51x2,01x1,8 meter (lengde, bredde og høyde).

Må jeg sortere avfallet?
I utgangspunktet bør avfall sorteres før vi tar hånd om det. Dette er på grunn av miljøhensyn, men også at det medfører større kostnader å levere usortert avfall. 

Farlig avfall skal aldri kastes sammen med annet avfall. Kontakt vårt kundesenter, så finner vi en løsning som er tilpasset din virksomhet.

Hva gjør jeg med farlig avfall?
Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan utgjøre en fare for menneskser, dyr og miljø. Farlig avfall må derfor behandles på en forsvarlig måte og aldri kastes sammen med annet avfall.

Retura Iris har godkjente ordninger for innsamling av farlig avfall. Vi kan hente farlig avfall og sørge for at det blir behandlet på en forsvarlig måte. Kontakt vårt kundesenter, så finner vi en løsning som er tilpasset avfallstype og dine behov. 

Du kan lese mer om farlig avfall under "Avfall"

Kan jeg plassere en container i gata?
Plassering av container på offentlig vei krever tillatelse fra offentlige myndigheter. I Bodø Kommune er det parkeringsetaten som er riktig kontaktpunkt. Ved plassering av container i gata er det viktig at fotgjengere og svaksynte trygt kan passere containeren og at den skal være til minst mulig ulempe for øvrig ferdsel.

Vår 10m3 åpne container kan plasseres på én parkeringsplass og er en god løsning dersom det er lite plass der containeren skal stå. Den har grunnflate på ca 3,5 x 2 meter. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne en god løsning når container må plasseres i gata.

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60