Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

ELEKTRONISK DEKLARERING AV FARLIG AVFALL 

 

Fra 1. desember 2017 blir det ikke mulig å levere farlig avfall uten at dette er deklarert elektronisk.

 Krav om deklarering FØR avfallet leveres

Miljødirektoratet innførte elektronisk deklarering av farlig avfall i 2015 og bestemte at papirskjema ikke skulle nyttes etter 1. mai 2016.

 

.

For å benytte den digitale ordningen, må du som næringskunde registrere deg som produsent via portalen www.altinn.no.

Har du avtale med en aktør om innsamling/transport av næringsavfallet ditt vil det være naturlig at du tar kontakt med denne for råd om registrering osv.

Avfallet må være elektronisk deklarert før en leverer det til Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) og Hallingdal Renovasjon (HR).

Dette gjøres digitalt på www.avfallsdeklarering.no. Ved levering av avfallet skal det følge med en utskrift av deklarasjonen.

Vi oppfordrer alle næringskunder/produsenter om å gjennomføre nødvendig registrering så snart som mulig. 

Mer informasjon om tjenesten og registrering finner du på

www.altinn.no, www.avfallsdeklarering.no og www.miljodirektoratet.no

 Slik kommer du i gang med elektronisk deklarering! 

 

I Valdres kan næringskunder levere følgende farlig avfall på en av VKR sine miljøstasjoner:

-          Isolerglassvinduer (PCB og klorparafiner)

-          Ftalater (gulvbelegg)

-          Impregnert trevirke – (krever ikke deklarasjon)

  Alt øvrig farlig avfall skal leveres på VKR sitt hovedanlegg, Rebneskogen.


                                                        Om du har flere spørsmål ang dette  ta gjerne kontakt med oss 

 

 

  • Retura Val-Hall AS
  • Telefon: 61 36 44 20 / 32 08 44 70