Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

              SKAL DU RYDDE ELLER BYGGE  -                          LEI CONTAINER 

 

  Enten du er privatperson som skal rydde eller

  om du  er i et firma som skal bygge  og trenger en container , ta kontakt. 

  Vi kjører ut ønsket containere og henter den du er ferdige med jobben.

  Enklere blir det ikke. 

   Bare fyll ut skjemaet eller kontakt oss

     

 61 36 44 20 (Valdres) 32 08 44 70 (Hallingdal)   eller valhall-post@retura.no 

                     PRIVAT                        NÆRING 

                    

                                                                      Vi ulike størrelser på utleie-containere

 

 

Hvis du ønsker en container med BLANDET AVFALL  - se her hva du kan og ikke kan ha oppi den:  

JA J

NEI L

Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser

Jern og metaller

Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner

Plast

Papp/papir

Gamle møbler

 

 

Farlig avfall (maling, batterier, spraybokser, oljefilter, rengjøringsmidler o.l.)

Impregnert trevirke

Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner

Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)

Dekk

Matavfall

Flytende avfall

Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)

Forurensede masser

Eternitt og asbestholdig avfall- leveres til godkjent mottak

 

 

 

Dersom lasset inneholder fraksjoner som IKKE inngår i «Blandet avfall», (se over), så blir det ekstra kostnader for sortering.

                                 

  

  

                               

 

  • Retura Val-Hall AS
  • Telefon: 61 36 44 20 / 32 08 44 70