Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

SMITTEFARLIG  AVFALL                                 1. tirsdag i hver måned så kan vi hente smittefarlig-avfall hos dere

Første tirsdagen i hver måned  kan vi  komme  å hente smittefarlig avfall hos dere.  Dette blir kjørt direkte til forbrenningsanlegget i Hallingdal .                                                                              

 KJØP AV BEHOLDER 

 HENTING AV SMITTEFARLIG AVFALL  

 

Hva er smittefarlig avfall?
Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

  • Sekret
  • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).
  • Kanyler
  • Knivblad
  • Suturnåler
  • Ampuller
  • Barberhøveler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Retura Val-Hall AS
  • Telefon: 61 36 44 20 / 32 08 44 70