Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

INNSAMLING AV ALLE TYPER AVFALL

 

 

 

 

 

 Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet.

Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig, enkelte avfallstyper kan du faktisk få betalt for.

Om avfallet ikke kildesorteres må det sorteres når det kommer inn på anlegget dette kan føre til høyere kostnader og sorteringstillegg. 

Her finner du informasjon om hvordan du skal sortere avfallet under de ulike avfallstypene. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

 Fraksjonsark 

Eksempel på ulike fraksjoner:

 • AVFALL TIL FORBRENNING 
 • BETONG M/ARMERING  
 • BETONG U/ARMERING  
 • BLANDET AVFALL 
 • FARLIG AVFALL
 • GIPS
 • METALL
 • PAPIR
 • PAPP
 • PLASTFOLIE
 • TREVIRKE
 • VÅTORGANISK AVFALL / MATAVFALL 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                 

 

 • Retura Val-Hall AS
 • Telefon: 61 36 44 20 / 32 08 44 70