Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

RETURA VAL-HALL AS 

           

    Anders Frøberg - Daglig leder

                  480 11 485

                  Send e-post

               

        VALDRES 61 36 44 20 

                                                           

Brita Grønfur                Kjersti B.Hansen            Lene Dygd Kvisgaard

Salgskonulent             Salgssekretær                Salgsanvarlig 

Send e-post                 Send e-post                  Send e-post

     

      HALLINGDAL  32 08 44 70

        

Hilde Fosse                 Camilla Evjen            Tove Sletto

Salg og økonomi        Salgssekretær          Salgsansvarlig og

                                                                    miljøfyrtårnkonsulent

Send e-post                 Send e-post              Send e-post

                        

KONTAKTINFORMASJON

Kontakt oss: valhall-post@retura.no

Organisasjonsnummer 986 864 199

Retura Val-Hall AS avd. Valdres

Retura Val-Hall AS avd. Hallingdal

 

 

Retura Val-Hall AS avd. Valdres

Gateadresse:
Valdres Næringshage, Skrautvålsvegen 77
2900 FAGERNES

Telefon: 61 36 44 20
E-post: valhall-post@retura.no

 

Retura Val-Hall AS avd. Hallingdal

Gateadresse:
Torpomoen 27
3579 TORPO

Telefon: 32 08 44 70

----------------------------------------------

Åpningstider
Mandag - fredag  08:00-15:30 

 

 

  • Retura Val-Hall AS
  • Telefon: 61 36 44 20 / 32 08 44 70