Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Et solid bidrag til et miljø i balanse

- hva mener vi med det?

Norsk natur og artsmangfold har i løpet av de siste hundre årene blitt utsatt for kraftig press i form av menneskelige inngrep og påvirkning. Tap av naturmangfold skyldes i stor grad ulike former for menneskelig aktivitet, noe som påvirker naturmangfoldet i negativ retning - mot et miljø ute av balanse. Bare i Norge er over 400 dyrearter utrydningstruet grunnet ulik form for forurensning.

Returas bidrag

Gjennom vår virksomhet med rådgivning og leveranser av miljøriktige avfallstjenester, kan Retura bidra til redusert grad av forsøpling og forurensning over det ganske land. Vi er ydmyke, men er også stolte av, å kunne gi et langsiktig, positivt bidrag til norsk natur og artsmangfold - norsk natur og miljø i bedre balanse.

  • 2013 Retura Norge AS
  • Storgata 7, 2000 Lillestrøm
  • Telefon: +47 22 01 76 00