Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

TJENESTER


For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.


Rådgivning
 

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap og vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.
Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg. 

GJENNOMFØRING
 

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Retura tilbyr sentral koordinering og oppfølging, og er behjelpelig med riktig valg av utstyr og god opplæring.

Miljørapportering


Vårt webbaserte miljøregnskap gjør det enkelt å hente ut dokumentasjon og statistikk – når og hvor det passer deg.
iBalanse gir deg kontroll og regnskap både for miljø og økonomi.
 

 

  • 2013 Retura Norge AS
  • Storgata 7, 2000 Lillestrøm
  • Telefon: +47 22 01 76 00