Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Tjenester

Retura Iris leverer komplette avfallsløsninger for virksomheter i alle størrelser, og tilbyr containerleie til både privatkunder og virksomheter i hele Salten.

• Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger
• Avfallsløsninger tilpasset den enkelte virksomhet
• Utleie av containere, komprimatorer, presser og annet oppsamlingsutstyr
• Innsamling av alle typer avfall, også farlig avfall
• Henting av løst avfall med skapbil
• Godkjent behandling av innsamlet avfall
• Avfallsstatistikker og oversikt over kundeforholdet på web
• Dokumentasjon av avfallshåndtering
• Bistand til utarbeidelse av avfallsplaner for byggeprosjekter
• Veiledning, materiell og opplæring for å få til gode rutiner for kildesortering

Kontakt oss for et uforpliktene tilbud! Du kan også benytte bestillingsskjema for å gjennomføre din bestilling.

 

 

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap og vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.
Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg. 

Gjennomføring

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Retura tilbyr sentral koordinering og oppfølging, og er behjelpelig med riktig valg av utstyr og god opplæring.

Miljørapportering

Vårt webbaserte miljøregnskap gjør det enkelt å hente ut dokumentasjon og statistikk – når og hvor det passer deg.
iBalanse gir deg kontroll og regnskap både for miljø og økonomi.

  • Retura Iris AS
  • Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
  • Telefon: 75 50 75 60