Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

 • Preferert leverandør av miljøriktige avfallstjenester

 • Beste lokale avfallsløsninger - Over hele landet

 • Et solid bidrag til et miljø i balanse

 • Med to tanker i hodet -Din avfallsutfordring og et miljø i balanse

 • Sammen spiller vi på lag med miljøet

 

Retura TRV AS

Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø.
La oss fortelle deg hvordan:

Heggstadmoen Miljøpark er et av Nord Europas mest kompakte og innovative avfallsanlegg. Vi har ett av norges mest effektive og høyteknologiske papirsorteringsanlegg, som er helautomatisk, med kapasitet på 120 000 tonn pr. år.
Dette er det eneste anlegget i Norge med slik kapasitet og antall linjer for papirsortering.
Vårt grovsorteringsanlegg for restavfall er det eneste av sitt slag i Europa, det er et RDF-anlegg som er konstruert for å fremme ytterligere materialgjenvinning og sluttproduktet kan reguleres fra 25 mm - 100 mm beregnet for salg til sementindustrien som erstatning for kull/olje/gass"fyring".
Askesorteringsanlegget sorterer magnetiske og ikke-magnetiske metaller fra asken som gjør at vi får:

 • Forbrenningsjern i 3 størrelser (200mm, 60mm, mindre)
 • Alluminium
 • Rustfritt stål

Rest-aske blir deponert til Langøya med båt ca. hver 14. dag.

- Vår salgsavdeling består av kompetente selgere som står til tjeneste med rådgiving og tilbud, der vi kostnadsfritt utarbeider forslag til kostnadseffektiv og miljøriktig avfallshåndtering sier daglig leder, Lars Skrøvseth.

Gjennom Returas nettbaserte iBalanse miljøregnskap får du full oversikt over avfallet ditt med eget brukernavn og passord. Her finner du statistikker med priser og mengder for hver måned summert gjennom året.
 

Ønsker du å bestille container?

Trykk på under her og fyll ut informasjonen, så vil din ordre bli sendt direkte til vårt kundesenter som vil legge dette inn i våre systemer.

 

 • Retura TRV
 • Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal
 • Telefon: 72 54 05 10